O revíru

leknin

Nacházíte se na ojedinělém klubovém revíru LK Baits, který je vytvářen odbornými rybáři s mnohaletými zkušenostmi. Rybářství Sahara s.r.o. buduje revír, který v současné době nabízí možnost ulovit vyšlechtěné formy kaprů mladé generace s váhou 5 – 27 kg (aktuálně ke dni 20. května 2017). Každý kapr, který byl do Sahary vysazen je pečlivě selektován z několika tisíců ryb, a proto všechny návštěvníky revíru žádáme, aby se s ohlédnutím na tuto skutečnost ke všem rybám, bez ohledu na velikost, chovali s maximální péčí.

Násada

Revír Sahara je již plně soběstačný a všechny ryby, které jsou vysazovány, jsou z vlastní produkce.

Slovenští plnokrevníci byly nasazeny na podzim roku 2012 v počtu 50 ks o váze 8 kg – 15 kg (kapr šupinatý).

Do rybího společenstva patří i jiné druhy ryb jak kaprovité ryby a tak pravidelně dosazujeme candáty, štiky a okouny.

 

Vysazení ryb 2014

Na začátku roku 2014 jsme z jara odlovili 80 ks výběrové ryby z našich chovných rybníků a úspěšně je vysadili do revíru Sahara. Kapři jsou na váze 3 – 6 kg. Druhou polovinu ryb jsme v rybníčku nechali. Na ně přijde čas až o dva roky později.

Výsadba leknínu

Ne nadarmo jsme dali revíru název Sahara. Všude písek a planina, ale díky naší práci, se i z pískovny může stát brzy krásný ekosystém. Vysadili jsme mnoho vodních trav a vodních živočichů, kteří se během dvou let rychle rozrostli a rozmnožili. Díky tomu dochází na Sahaře k úspěšné reprodukci kaprovitých ryb přirozeným výtěrem.