OPEN SEASON SAHARA CUP 2019

OPEN SEASON SAHARA CUP 2019

Rybářské závody v lovu kaprů na pískovně Sahara- OPEN SEASON SAHARA CUP 2019 . Termín konání 10.-14.4.2019 (středa – neděle, samotný závod čtvrtek-neděle, středa večer losování). Závodu se zúčastní 12 dvoučlenných týmů, lovících na maximálně 4 pruty. Startovné činí 14000Kč za tým. Bodovanou rybou je kapr a amur. Do celkového výsledku závodu se započítávají tři nejtěžší bodované ryby.

Přihlásit na závody je možné od 15.1.2019, 8:00 odesláním přihlášky na email info@rybarstvisahara.cz, do poznámky uveďte OPEN SEASON SAHARA CUP 2019. V přihlášce uveďte: Název týmu, členy týmu, kontaktní telefon a email. Týmy budou losovat v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Prvním dvanácti přihlášeným bude odesláno potvrzení o zařazení na startovní listinu a údaje k platbě. Platba musí být učiněna do 10 dní od odeslání přihlášky. V případě neuhrazení startovného bude místo nabídnuto dalšímu týmu v pořadí. Odhlášení ze závodu je možné do 28.2.2019 s vrácením startovného v plné výši. Při pozdějším odhlášení se startovné nevrací.

Sraz účastníků bude 10.4. od 16 hodin v hlavním stanu závodu, který bude označen na mapkách, které obdrží týmy na email, ze kterého proběhla registrace. Losování lovných míst proběhne v 17 hodin. Po vylosování lovných míst proběhne přesun na lovná místa, od 18 hodin bude pro účastníky připraveno občerstvení v hlavním stanu, který bude označen v mapce, kterou obdrží každý účastník emailem, včetně označení lovných míst. Losuje se v pořadí podle doručení přihlášky. Pokud nebude v 17 hodin přítomen alespoň jeden člen týmu, tým se automaticky přesouvá na poslední losovací pozici. 11.4. od 7 hodin je možné mapovat lovný sektor ze člunu, označovat lovná místa výhradně tyčovými bojkami a krmení. Jako návnady a nástrahy je možné použít boilie, pelety, vařený partikl i method mixy (zákaz používání boilie Decathlon a pstruhových pelet). Pohyb na člunu je možný pouze ve vestě. V 9 hodin začne vlastní závod, který odstartuje výstřel hlavního rozhodčího. Během závodu již není možné použít člun ke krmení, mapování dna, atp.. Člun je možné použít pouze při zdolávání, případně při nutnosti vyproštění uvázlé montáže. Závod bude ukončen 14.4. v 10 hodin výstřelem hlavního rozhodčího. Bodovanou rybou je kapr a amur. Do celkového výsledku závodu se započítávají tři nejtěžší bodované ryby. V případě rovnosti vah rozhoduje nejtěžší bodovaná ryba. Při ulovení bodované ryby lovící bezpečně uloží rybu do plovoucího saku a zavolá rozhodčího, aby mohlo dojít k vážení. Ryby zaseklé před výstřelem, označujícím konec závodu, podléhají bodování. Každý úlovek bude zdokumentován s označením data a času ulovení, označení týmu a váhou ulovené ryby. Rybářský řád závodu se řídí rybářským řádem revíru Sahara, který naleznete na http://rybarstvisahara.cz/rybarsky-rad/. Při prvním porušení pravidel závodu a rybářského řádu revíru Sahara dostává tým žlutou kartu, případné další porušení pravidel nebo rybářského řádu povede k vyloučení týmu ze závodu bez nároku na vrácení startovného. V případě protestu složí tým, který protest vznesl kauci ve výši 1000Kč, která je v případě uznání protestu vratná. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 14.4. ve 12 hodin v hlavním stanu závodu. Vítězný tým obdrží hotovost 30 000Kč, pohár a věcné ceny v hodnotě 10 000Kč, tým na druhém místě obdrží hotovost ve výši 25 000Kč, pohár a věcné ceny v hodnotě 10 000Kč, tým na třetím místě obdrží hotovost ve výši 20 000Kč, pohár a věcné ceny v hodnotě 10 000Kč. Tým, který uloví nejtěžší bodovanou rybu, obdrží věcné ceny v hodnotě 10 000Kč. Každý člen týmu, který dokončí závod, obdrží dárkovou poukázku v hodnotě 1000Kč na Revír sahara. Zaplacením startovného souhlasí účastníci závodu s těmito propozicemi. Účastníci závodu souhlasí s použitím fotografií a záznamu ze závodu pro marketingové využití Rybářství sahara, s.r.o.. Svým podpisem též udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR. Účastník závodu se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Účastník závodu bere na vědomí, že vodní plocha na revíru Sahara vznikla těžbou písku a že tomu odpovídá stav dna a břehu. Účastník závodu je povinen přizpůsobit své chování povětrnostním podmínkám. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit pravidla závodu.