Rybářský řád

Rybářský řád platný pro revír Sahara 951 053 pro rok 2019

Platnost povolení

Povolenka k rybolovu je platná  vždy od 14 hodin do 14 hodin následujícího dne. Povolenky k rybolovu na sezonu 2019 je možné vyřídit výhradně v Rybářských potřebách LK baits v Přelouči, na pískovně to již nebude možné.Změny jsou možné po domluvě se správci revíru. Je přísně zakázáno opouštět areál pískovny od 19 – 7 hodin, bez upozornění správce revíru. Veškeré návštěvy musejí být hlášeny formou sms správci revíru. Areál pískovny je uzavřen. Příjezd a odjezd je možný pouze s vědomím správce revíru.

Obecné ustanovení

Součástí každého lovného místa je podběrák a bazénová podložka. Je přísně zakázáno používat vlastní podložku a podběrák.
Je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce. Velmi účinné a dnes i moderní jsou šokové silony o průměru 0,40–0,70 mm (neřežou ryby) nebo olověné šnůry (min. délka 1m). Na jedné udici smí být pouze jeden jednoháček o maximální velikosti 4.
Nutné je lovit pouze na originální háčky bez protihrou (možno zakoupit u správce).
V celém areálu je přísný zákaz rozdělávání ohňů. Přenosné grily jsou povoleny.
Chytá se pouze metodou chyť a pusť!
Dále také dezinfekci k ošetření ryb (Carp Clinic) a vyprošťovač háčků.
Jakékoli uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, nebo sacích je přísně zakázáno!
Lovná místa lze označovat pouze tyčovými bójkami určenými k rybolovu.
Respektujte okolní rybáře

Focení ryb a péče

Při zacházení s úlovky se vyžadujeme maximální opatrnost, menší úlovky se musí vyháčkovat přímo ve vodě. Při podebrání ryby musí mít každý lovící připravenu podložku co nejblíže k vodě, aby se ryba přenášela v podběráku co nejméně. Při pokládání ryby na podložku zkontroluj správnou polohu ploutví. Podložka musí být zalita vodou. Rybu nepokládej na suchou podložku. Co nejšetrněji vyjměte háček a ranku ošetřete desinfekcí. Pokud objevíte poraněné místo na rybě, ošetřete jej také. S rybou nad 15kg se fotografujte pouze ve vodě. Rybu nezvedejte vysoko nad zem (je přísně zakázáno se s rybou fotit ve stoje) a nepokládejte ji na suché oblečení. Rybu nikdy nepokládej na břicho, hrozí poškození vnitřních orgánů. Jakékoliv větší poranění nebo úhyn hlaste neprodleně správci revíru.

Způsoby lovu

Rybaří se pouze metodou chyť a pusť a to z lovného sektoru, který je náležitě označen.
Jako nástraho/návnada smí být použit boilies, pelety a partikl. Pro rok 2019 – Zakazuje se k vnadění používat nevařené partikly, žluklé partikly, granule a pelety určené k výkrmu lososovitých ryb s vysokým podílem tuku, boilies Decathlon (omezení neplatí na Starbaits a Dynamit Baits). Revír Sahara má právo s okamžitou platností omezit nebo úplně zakázat všechny druhy návnad, pokud si to fyzikálně-chemické vlastnosti vody a počasí bude vyžadovat. Lov dravců je v sezóně 2019 zakázán (zákaz vrácení jakékoliv velikosti uloveného sumce zpět do revíru, po jeho ulovení okamžitě kontaktujte správce)..

Zakrmování a používání člunu

Na lovných místech 1 a 2 je povinné mít při lovu člun. Zakrmování je povoleno loďkou nebo člunem. Používání zavážecích lodiček je zakázáno.
Zavážení nástrah loďkou, zavážecí lodičkou nebo člunem je zakázáno.
Člun lze použít ke zdolávání úlovku, hledání lovného místa, popřípadě k vyproštění uvíznuté montáže.

Další ustanovení

Rybářská stráž a správce revíru mají právo kontrolovat povolenky k lovu, použité montáže, případně kontrolovat přenosné vaky, vznikne-li podezření z krádeže ryb. Každý rybář je povinen po skončení rybolovu zanechat na místě pořádek. Porušením rybářského řádu riskuje rybář okamžité odebrání povolenky a ukončení rybolovu bez náhrady. Při jakémkoliv podezření z porušování rybářského řádu na daném revíru, včetně pohybu osob bez povolení kontaktujte prosím neprodleně odpovědnou osobu. Sportovní rybolov a pobyt na revíru Sahara je na vlastní nebezpečí a zodpovědnost držitele povolenky (včetně rodinných příslušníku, domácích mazlíčků apod.). Držitel povolenky bere na vědomí, že vodní plocha na revíru Sahara vznikla težbou písku a že tomu odpovídá stav dna a břehu. Držitel povolenky je povinen přizpůsobit své chování povětrnostním podmínkám. S ohledem na okolní návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu.
V ostatních oblastech je postupováno podle Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky c. 197/2004 Sb. a souvisejících předpisů. Vyhrazujeme si právo na případné změny v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na pískovně Sahara. Je přísně zakázáno upravovat porost u lovných míst. Je zakázáno používat elektrocentrály. Na pískovně Sahara probíhá celoroční příkrm ryb. Lov na pískovně je možný pouze s platným rybářským lístkem.

Kontaktní telefony

Martin Hájek 603 216 127,  Marek Bouška 778 077 117, Lukáš Krása 605 280 710,
Policie ČR Lázně Bohdaneč 974 566 771

Povolenku k lovu ryb lze zakoupit výhradně v Rybářské potřeby LK Baits – Lukáš Krása, Pardubická 1734, Přelouč, 535 01. Otevírací dobu naleznete na www.lkbaits.cz

No comments yet.

Leave a reply

Vyčistit celý formulář