Rybářský řád

Rybářský řád platný pro revír Sahara 951 053 pro rok 2018

Platnost povolení

Povolenka k rybolovu je platná  vždy od 14 hodin do 14 hodin následujícího dne. Změny jsou možné po domluvě se správci revíru. Je přísně zakázáno opouštět areál pískovny od 19 – 7 hodin, bez upozornění správce revíru. Veškeré návštěvy musejí být hlášeny formou sms správci revíru. Areál pískovny je uzavřen. Příjezd a odjezd je možný pouze s vědomím správce revíru.

Obecné ustanovení

Součástí každého lovného místa je podběrák a bazénová podložka. Je přísně zakázáno používat vlastní podložku a podběrák.
Je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce. Velmi účinné a dnes i moderní jsou šokové silony o průměru 0,40–0,70 mm (neřežou ryby) nebo olověné šnůry (min. délka 1m). Na jedné udici smí být pouze jeden jednoháček o maximální velikosti 4.
Nutné je lovit pouze na originální háčky bez protihrou (možno zakoupit u správce).
V celém areálu je přísný zákaz rozdělávání ohňů. Přenosné grily jsou povoleny.
Chytá se pouze metodou chyť a pusť!
Dále také dezinfekci k ošetření ryb (Carp Clinic) a vyprošťovač háčků.
Jakékoli uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, nebo sacích je přísně zakázáno!
Lovná místa lze označovat pouze tyčovými bójkami určenými k rybolovu.
Respektujte okolní rybáře

Focení ryb a péče

Při zacházení s úlovky se vyžadujeme maximální opatrnost, menší úlovky se musí vyháčkovat přímo ve vodě. Při podebrání ryby musí mít každý lovící připravenu podložku co nejblíže k vodě, aby se ryba přenášela v podběráku co nejméně. Při pokládání ryby na podložku zkontroluj správnou polohu ploutví. Podložka musí být zalita vodou. Rybu nepokládej na suchou podložku. Co nejšetrněji vyjměte háček a ranku ošetřete desinfekcí. Pokud objevíte poraněné místo na rybě, ošetřete jej také. S rybou nad 15kg se fotografujte pouze ve vodě. Rybu nezvedejte vysoko nad zem (je přísně zakázáno se s rybou fotit ve stoje) a nepokládejte ji na suché oblečení. Rybu nikdy nepokládej na břicho, hrozí poškození vnitřních orgánů. Jakékoliv větší poranění nebo úhyn hlaste neprodleně správci revíru.

Způsoby lovu

Rybaří se pouze metodou chyť a pusť a to z lovného sektoru, který je náležitě označen.
Jako nástraho/návnada smí být použit boilies, pelety a partikl. Přísný zákaz je krmení syrovým partiklem.
Lov dravců je v sezóně 2017 zakázán (zákaz vrácení jakékoliv velikosti uloveného sumce zpět do revíru, po jeho ulovení okamžitě kontaktujte správce)..

Zakrmování a používání člunu

Zakrmování je povoleno loďkou, zavážecí lodičkou nebo člunem.
Zavážení nástrah loďkou, zavážecí lodičkou nebo člunem je zakázáno.
Člun lze použít ke zdolávání úlovku, hledání lovného místa, popřípadě k vyproštění uvíznutí montáže.

Další ustanovení

Rybářská stráž a správce revíru mají právo kontrolovat povolenky k lovu, použité montáže, případně kontrolovat přenosné vaky, vznikne-li podezření z krádeže ryb. Každý rybář je povinen po skončení rybolovu zanechat na místě pořádek. Porušením rybářského řádu riskuje rybář okamžité ukončení rybolovu bez náhrady. Při jakémkoliv podezření z porušování rybářského řádu na daném revíru, včetně pohybu osob bez povolení kontaktujte prosím neprodleně odpovědnou osobu. Sportovní rybolov a pobyt na revíru Sahara je na vlastní nebezpečí a zodpovědnost držitele povolenky (včetně rodinných příslušníku, domácích mazlíčků apod.). Držitel povolenky bere na vědomí, že vodní plocha na revíru Sahara vznikla težbou písku a že tomu odpovídá stav dna a břehu. Držitel povolenky je povinen přizpůsobit své chování povětrnostním podmínkám. S ohledem na okolní návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu.
V ostatních oblastech je postupováno podle Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky c. 197/2004 Sb. a souvisejících předpisů. Vyhrazujeme si právo na případné změny v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na pískovně Sahara. Je přísně zakázáno upravovat porost u lovných míst. Je zakázáno používat elektrocentrály. Na pískovně Sahara probíhá celoroční příkrm ryb. Lov na pískovně je možný pouze s platným rybářským lístkem.

Kontaktní telefony

Martin Hájek 603 216 127,  Marek Bouška 778 077 117, Lukáš Krása 605 280 710,
Policie ČR Lázně Bohdaneč 974 566 771

Povolenku k lovu ryb lze zakoupit v Rybářské potřeby LK Baits – Lukáš Krása, Pardubická 1734, Přelouč, 535 01. Otevírací dobu naleznete na www.lkbaits.cz

No comments yet.

Leave a reply

Vyčistit celý formulář