Saharské zápisky č. 3 – Taktiky

Miroslav Fečko

Saharské zápisky predstavujú môj pohľad na revír Sahara, respektíve presnejšie povedané, moje dojmy, postrehy a názory zozbierané počas navštevovania tohto revíru za posledné roky. Cieľom a zámerom nie je popísať priebeh každej jednej rybačky, ktorú som tam absolvoval, ale pozrieť sa komplexne a cielene na niektoré z vybraných aspektov mojich rybačiek na Sahare za uplynulých päť rokov.

Pri opakovaných návštevách revírov, ktoré obľubujeme, alebo ktoré navštevujeme pravidelne, si zvykneme spájať súvislosti, pozorovať trendy, prípadne skúšame rôzne taktiky, z ktorých sa niektoré ukážu byť veľmi úspešné a iné zase menej efektívne. Je teda prirodzené, že po nejakom období máme dobré skúsenosti s niektorými taktikami, čo nám v každej ďalšej rybačke dopomáha do istej miery postupovať viac cielene. V tejto časti seriálu sa pozrieme na taktiky a postupy týkajúce sa rôznych oblastí rybolovu, ktoré osobne beriem do úvahy pri love na revíri Sahara.

Vplyv vetra

Vietor je prirodzeným faktorom, ktorý na mnohých revíroch vplýva na migráciu rýb a na to, kde sa práve budú kapry zdržiavať. Aj v prípade Sahary hrá vietor dôležitú úlohu, a to najmä aj z dôvodu, že okolité prostredie jazera nemá veľké prirodzené bariéry, ktoré by vplyv vetra znižovali. Otvorené plochy v okolí jazier teda majú vo väčšine prípadov tendenciu vplývať na správanie a lokalizáciu rýb viac, ako uzatvorené revíri s množstvom stromov alebo kopcov v bezprostrednej blízkosti brehov.

V prípadoch, ak si miesto na revíri musíme vopred objednať už niekoľko mesiacov dopredu, je samozrejme veľmi zložité na vplyv vetra reagovať tým, že by sme sa počas rybačky presťahovali na takú časť jazera, alebo na také lovné mieste, kde zrovna práve vtedy je smer vetra priaznivý. Aj napriek tomu, by sme vplyv smeru a intenzity vetra mali sledovať. Pokiaľ napríklad vietor fúka smerom na nás, alebo na priľahlý breh, tak loviť čo najďalej od brehu, niekde vo voľnej vode nemusí byť tá správna taktika. Naopak, lov v tesnej blízkosti brehu, kľudne aj pod nohami, alebo smerom doprava alebo doľava k priľahlému brehu dokáže priniesť dodatočné zábery. Ryby majú tendenciu a obľubujú navštevovať aj pribrežné časti revíru. Samozrejme, v prípadoch lovu na krátku vzdialenosť je nevyhnutné tomu prispôsobiť naše správanie a udržiavať na brehu čo najväčší pokoj.

Pokoj na brehu   

Byť ticho, nespôsobovať zbytočný rozruch na brehu, správať sa naozaj pokojne, ako keby sme tam ani neboli, je veľmi účinné bez ohľadu na typ revíru kde lovíme. Aj na Sahare to mnohokrát má veľký zmysel. Uvažujme nad týmto faktorom aj z toho hľadiska, že mnohokrát sa na revíri stretneme aj s rybármi, ktorí síce lovia na inom mieste, ale ktorí možno svoj pobyt pri vode berú ako dovolenku. Ak už rybačku majú ako dovolenku, tak ich oddych môže byť sprevádzaný aj s tým, že si chcú oddýchnuť nie len pri love rýb, ale aj v spoločnosti kamarátov a známych rybárov. Prirodzene, väčšie partie ľudí bývajú aj hlučnejšie. Skúsme práve to využiť v náš prospech, a to tým, že my naopak budeme udržiavať čo najväčší pokoj. Mnohokrát práve táto skutočnosť dokáže byť rozhodujúcim faktorom.

Sahara, ale aj mnohé iné revíri, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o súkromné revíri alebo miestne či zväzové vody, sú takmer celý rok pod veľkým rybárskym tlakom. Buďme si istí, že najmä väčšie a staršie kapry tento rozruch na brehu vnímajú a veľmi dobre poznajú zvuky rybárov. Či už je to zatĺkanie kolíkov na bivaku pomocou kladiva, alebo búchanie dverami od auta, prípadne hlasité dupotanie pri každom pohybe. Náš pokojný a tichý pohyb na brehu sa razom stáva faktorom úspechu.

Rôznym smerom

Na Saharu veľmi často chodievam sám. O výhodách a pozitívach lovu osamote som sa rozpísal pred nejakým časom už v inom článku. K týmto úvahám sa teda spať nebudem vracať. Skúsim ale vyzdvihnúť iný faktor, ktorý s tým úzko súvisí. Byť na lovnom mieste sám totižto so sebou prináša isté príležitosti, ktoré by sme mali využiť. Mať celý sektor daného lovného miesta k dispozícii len pre seba pre mňa prirodzene znamená, že sa daný úsek revíru snažím čo najlepšie vyžiť. Práve preto obľubujem umiestňovať jednotlivé prúty samostatne do vidličiek a nie na jeden stojan všetky spoločne.

Smerovať každý prút do inej časti býva hlavne na začiatku lovu veľmi efektívne. Pomôže nám to vysledovať, kde sa pravdepodobne ryby zdržiavajú, ktoré miesta sú viac efektívne a ktoré menej. Samozrejme, v priebehu týždňa, pokiaľ sú niektoré miesta veľmi produktívne a iné naopak nepriniesli záber, tak umiestnene prútov mením, čím reagujem na aktuálnu situáciu v snahe maximalizovať svoje šance na záber. Smerovanie prútov do rôznych smerov, do rôznych vzdialeností a aj do odlišných hĺbok vnímam ako dobrú taktiku najmä na začiatku rybačky.

 

 

Vzdialenosť

Pravidlá rybolovu na Sahare síce umožňujú používanie člna, ale iba na nájdenie miesta, na kŕmenie a na prípadné zdolávanie. Nahadzovanie však už musí rybár zvládnuť priamo z brehu. Šikovnosť rybára, zvládanie techniky nahadzovania a dosahovanie aj ďalekých nahodení je jednou z vymožeností, ktorá nám dopomôže dostať sa na miesta, kde možno iní rybári nelovia, a to jednoducho kvôli tomu, že tam nenahodia. Uvedenému prispôsobujem svoje náčinie, a to najmä používané prúty a vlasec.

Pri ďalekom nahadzovaní rozhodujú rôzne faktory, a to použité náčinie, technika nahadzovania, prípadne ich kombinácia. Pokiaľ teda nie ste skúsení v ďalekom nahadzovaní, pomôžte si technickými zlepšeniami. Osobne rád preferujem používanie prútov s väčšou librážou a na navijakoch mám navinutý vlasec, ktorý sa postupne mení z tenkého vlasca na vlasec o priemere 0.50 mm. Vlasce s postupne sa meniacim priemerom sú označované ako takzvané tapered line, ktoré kombinujú tenší vlasec na nahadzovanie a šokový vlasec. Výhodou je, že vo vlasci nemáme žiaden uzol spájajúci hlavný vlasec a šokový vlasec.

Všetko z brehu  

Aj keď je na revíri možné iba nahadzovať, tak možnosť používania člna mnohých rybárov vedie k tomu, že tradične, tak ako sú možno zvyknutí, si osadia tyčovú bójku, ku ktorej následne nahadzujú. Áno, použitie tyčovej bójky nám uľahčuje prípadné nahadzovanie a kŕmenie z brehu, ale vo vode to pôsobí ako rušiví element. Berme však do úvahu aj to, že na prechytávaných revíroch s veľkým rybárskym tlakom, kapry veľmi dobre poznajú, že vo vode sa ocitol cudzí objekt. Akási tyč, z ničoho nič smerujúca od dna až k hladine. Vyhnime sa teda radšej používaniu tyčovej bójky a pre potreby kŕmenia použijme marker, ktorý nahodíme a opäť vytiahneme.

Používania člna je príjemnou možnosťou ako na naše lovné miesto dopraviť kŕmenie. Osobne taktiež pre tento účel používam čln, avšak najmä a výhradne iba na začiatku rybačky. S postupujúcimi dňami sa snažím svoj pohyb na vode minimalizovať a postupne prechádzam na kŕmenie z brehu. Mať so sebou a aj používať vrhaciu tyč / kobru je teda na nezaplatenie.

Návnady a nástrahy

Vo vzťahu k návnadám a nástrahám sa nebudem rozpisovať o jednotlivých druhoch a príchutiach. Všetci máme tie svoje obľúbené značky, tak výber už nechám na každého individuálne. Skôr sa v tomto ohľade posnažím pozrieť na typy návnad a nástrah. Boilies je bezpochyby najčastejšou návnadou a nástrahou nie len na Sahare, ale vo všeobecnosti. Nemusíme sa však limitovať len na boilies, ktorý predsa do vody padá z každého lovného miesta. Osobne vždy, a to minimálne na jeden prút alebo na jedno miesto, volím aj vnadenie pomocou drobných častíc. Preferujem malý partikel, ako napríklad konope, repku, kukuricu, pšenicu, ale rád využijem aj kŕmitkové zmesi. Práve na Sahare nemám veľkú obavu o atakovanie kŕmneho miesta bielou rybou. Verím, že kapry atraktívne vnadenie rýchlo zaregistrujú a následne sa už ony stávajú pánmi situácie a preberú aktivitu v kŕmení.

Z pohľadu nástrah sa snažím na začiatku, najmä po príchode vsadiť na atraktívne Pop Up nástrahy. Preferujem to najmä v situácii, keď k vode prídem až večer a kedy ešte nemám zvolené definitívne miesta na lov. Prúty nahodím do rôznych smerov, na rôzne vzdialenosti a očakávam, že aj atraktívna nástraha mi hneď prvú noc dokáže ukázať, kam sa v nasledujúce dni pohnúť.

Taktiky, metódy a prístupy k rybolovu bývajú veľmi individuálne. Všetci máme rôzne skúsenosti, rôzne preferencie a každý nedáme dopustiť na niečo iné. Je to ale prirodzené, nakoľko tí, čo hľadajú univerzálne a vždy platné taktiky, ich zrejme hľadajú doteraz, pričom ich ani nikdy nenájdu. A tak sa poučme nie len z vlastných skúseností, ale aj od postrehov iných rybárov.

 

 

Rybářské potřeby LK Baits

Navštívit e-shop

Zprávy a fotky od vody