Rybářský řád platný pro revír Sahara 951 053 pro rok 2022

Rybářský řád platný pro revír Sahara 951 053 pro rok 2023.

Povolenka k rybolovu je platná vždy od 14 hodin do 14 hodin následujícího dne. Povolenky k rybolovu na sezonu 2023 je možné vyřídit výhradně v Rybářských potřebách LK baits v Přelouči, na pískovně          to již nebude možné. Změny jsou možné po domluvě se správci revíru. Je přísně zakázáno opouštět areál pískovny od 19 – 7 hodin, bez upozornění správce revíru. Veškeré návštěvy musejí být hlášeny formou sms správci revíru. Areál pískovny je uzavřen. Příjezd a odjezd je možný pouze s vědomím správce revíru. Zakoupením platné povolenky na revír Sahara a vstupem na jeho pozemky je každý návštěvník srozuměn, že vstupuje na pozemky monitorované kamerovým systémem.

Vyžadujeme používání komerčně vyráběných podložek pod ryby velikosti alespoň (50×110 cm)                      a podběráku s rameny minimálně 100 cm.

Lovící je povinen mít podložku a podběrák co nejblíže k vodě. Každé lovné místo je vybaveno nádobou s dezinfekcí, ve které je každý lovící povinen svůj podběrák, podložku a vážící sak vydenzifikovat. Ulovené ryby nesmí být vynášeny na břeh, veškerá manipulace probíhá pouze               ve vodě! 

Na revíru platí zákaz používání člunů včetně zavážecích lodiček. Pouze lovná místa č. 1 a č. 2 mají jako součást lovného místa připraven člun k případnému vyproštění ryby z vázky.

Je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce. Velmi účinné a dnes i moderní jsou šokové silony o průměru 0,40–0,70 mm (neřežou ryby) nebo olověné šnůry (min. délka 1 m). Na jedné udici smí být pouze jeden jednoháček o maximální velikosti 4. Lovit se smí pouze na originální háčky bez protihrotu. Povoleny jsou pouze průběžné (únikové) montáže.

V celém areálu je přísný zákaz rozdělávání ohňů. Přenosné grily jsou povoleny. Jakékoli uchovávání ulovených ryb ve vezírcích nebo sacích je přísně zakázáno! Respektujte okolní rybáře. Jakékoliv větší poranění nebo úhyn hlaste neprodleně správci revíru.

Rybaří se pouze metodou „chyť a pusť“ a to z lovného sektoru, který je náležitě označen.

Krmení / vnadění

Jako nástrahu/návnadu smí být použit boilies, pelety a partikl.  Zakazuje se k vnadění používat nevařené partikly, žluklé partikly, granule a pelety určené k výkrmu lososovitých ryb s vysokým podílem tuku, boilies Decathlon. Denní krmná dávka na jedno lovné místo je 5kg!

Jako návnadu doporučujeme krmné boilie Sahara, které bylo vyvinuto právě pro zlepšení zdravotního stavu ryb a obsahuje i podpůrné vitamíny a bylinky určené na tento konkrétní revír. Revír je s tímto druhem krmiva přikrmován.

Revír Sahara má právo s okamžitou platností omezit nebo úplně zakázat všechny druhy návnad, pokud si to fyzikálně-chemické vlastnosti vody a počasí bude vyžadovat.

Lov dravců je v sezóně 2023 zakázán (zákaz vrácení jakékoliv velikosti uloveného sumce zpět do revíru, po jeho ulovení okamžitě kontaktujte správce nebo hospodáře.)

Další ustanovení:

Rybářská stráž a správce revíru mají právo kontrolovat povolenky k lovu, použité montáže, případně kontrolovat přenosné vaky, vznikne-li podezření z krádeže ryb. Každý rybář je povinen po skončení rybolovu zanechat na místě pořádek. Porušením rybářského řádu riskuje rybář okamžité odebrání povolenky a ukončení rybolovu bez náhrady. Při jakémkoliv podezření z porušování rybářského řádu               na daném revíru, včetně pohybu osob bez povolení kontaktujte prosím neprodleně odpovědnou osobu. Sportovní rybolov a pobyt na revíru Sahara je na vlastní nebezpečí a zodpovědnost držitele povolenky (včetně rodinných příslušníků, domácích mazlíčků apod.). Držitel povolenky bere                      na vědomí, že vodní plocha na revíru Sahara vznikla těžbou písku a že tomu odpovídá stav dna a břehů. S ohledem na okolní návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu.                  V ostatních oblastech je postupováno podle Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky                 č. 197/2004 Sb. a souvisejících předpisů. Vyhrazujeme si právo na případné změny v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na pískovně Sahara. Je přísně zakázáno upravovat porost                     u lovných míst. Je zakázáno používat elektrocentrál. Na revíru Sahara probíhá celoroční příkrm ryb. Majitelé psů plně zodpovídají za své zvíře, a to včetně úklidu po něm.

Rybář souhlasí s tím, aby v rámci rybolovu pořízené fotografie či videa úlovků na rybářském revíru Sahara, které budou zveřejněny na sociálních sítích či jinak na webu, bezplatně a bez omezení dále využila společnost Rybářství SAHARA s.r.o., a to také pro potřeby prezentace revíru a činnosti společnosti, k čemuž ji tímto rybář poskytuje potřebnou licenci. Rybář dává v plném rozsahu dále souhlas s tím, aby fotografie či videa úlovků bezplatně pořizovala a využívala také přímo společnost Rybářství SAHARA s.r.o.. Rybář dává konečně souhlas (z hlediska ochrany osobních údajů) i pro případ, že bude s úlovkem na fotografii či videu zachycen též on či jiná osoba, která se spolu s rybářem účastní rybolovu a kterou je rybář v tomto smyslu povinen informovat.

 

Kontaktní telefony :

Martin Hájek – hospodář a správce revíru: 603 216 127

Vítek Kápička – správce revíru: 731 247 435

Petr Kulhánek – pomocný správce revíru: 723 982 750

Marek Bouška – rezervace: 778 077 117

Lukáš Krása – hospodář revíru: 605 280 710

Policie ČR Lázně Bohdaneč 974 566 771

Rybářské potřeby LK Baits

Navštívit e-shop

Zprávy a fotky od vody